Beth Birch Administration & Bogføring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

                                                                                                                           

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                            

 

                                                                              

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Beth Birch Administration & Bogføring, v/Revisor Beth Birch Sonne, Kastelvej 6, 3700 Rønne, Telefonnr. 51 89 99 36 - Mail: beth@bethbirch.dk

CVR.nr.: 33 91 03 20, Nordea Bank Danmark A/S Reg.nr.: 0649 Kontonr. 7563196275

 

 

 
 

"Husk at indberette Deres "håndværkerfradrag"

 

Deres håndværkerfradrag skal indberettes via tastselv på SKATS hjemmeside. Indberetingen kan foretages nu og frem til den 28. februar 2013. Har De ikke fået indberettet inden den 28. februar 2012, har De IKKE mulighed for at få fradraget.

Jeg tilbyder at indberette til normal timepris. HUSK at jeg kun tager pr. påbegyndt 1/4 time og ingen kørselstillæg.

Betingelser for håndværkerfradrag:

Arbejdet er udført på Deres faste bopæl og betalt i perioden 1. juni 2011 til 31. december 2012.     Deres sommerhus er kun omfattet, hvis De bruger det til lovlig helårsbeboelse.

Arbejdet er dækket af SKATs liste over service og vedligeholdelse med fradrag.

Arbejdet er betalt med et betalingskort eller via bank eller netbank.

De har gemt dokumentation for arbejdet og betalingen.

Vedligeholdelse er udført af en momsregistreret virksomhed. Service er udført af en momsregistreret virksomhed eller af en privatperson, der har almindelig skattepligtigt til Danmark og er fyldt 18 år inden udgangen af 2012.

De har almindelig skattepligt i Danmark og er fyldt 18 år inden udgangen af 2012.

De får ikke anden offentlig støtte til arbejdet for eksempel under hjemmeserviceordningen.

 

Services og vedligeholdelse der er fradragsberettiget:

Service i hjemmet (udført af en virksomhed eller privatperson):

Almindelig rengøring:

Vask og aftørring af flader i boligen - Rengøring af toilet og bad - Støvsugning, gulvvask og boning - Opvask, tøjvask og strygning -Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m. - Indvendig og udvendig vinduespudsning.

Børnepasning:

Børnepasning i hjemmet - Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter.

Almindeligt havearbejde m.m.:

Græsslåning - Hækkeklipning - Lugning - Beskæring af buske og træer - Snerydning.

Vedligeholdelse og reparation af eksisterende helårsboliger (udført af en virksomhed):

Boligens ydre rammer:

Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb - Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas - Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre m.-m. - Reparation, maling og isolering af ydervægge - Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede - Fornyelse eller etablering af dræn - Radonsikring -Installation af solfangere og solceller.

Boligens indre rammer:

Reparation eller fornyelse af køkken og bad - Gulvarbejder - Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer - Installation eller forbedring af ventilation - Installation eller forbedring af afløbsinstallationer - Reparation eller udskiftning af vandinstallationer - Reparation eller fornyelse af elinstallationer - Reparation eller udskiftning af olie- eller gasfyrskedler og varmeanlæg - Reparation, installation eller udskiftning af biokedelanlæg -Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg - Udskiftning eller reparation af fjernvarmeenheder - Installation af varmepumper, der ikke kan køle (herunder jordvarmepumper) - Maler- og tapetserarbejde.

Der gives IKKE fradrag for følgende services:

Brobelægninger - Havegange (anlæg) - Flisebelægning - Indkørsler - Terrasser - Trapper - hverken inde i eller uden for boligen - Læmure, stakitter og lign. - Saunaer, spabade og swimmingpools - Altaner - dog er franske altaner omfattet - Carporte, garager, skure, udhuse og overdækkede terrasser - taget er dog omfattet, hvis det er del af samme tagkonstruktion som boligens tag - Udestuer - dog gives der fradrag for udskiftning af vinduer i udestuer - Havestuer - Skorstene - Antenneinstallationer - Døre og vinduer i nye huller - Brændeovn og pejse mv. - Røgsugningsanlæg til pejse, ovne mv. - Varmepumper, der kan køle - Reparation eller udskiftning af dørlåse (dørlåse er dog omfattet, når døren udskiftes) - Opsætning af postkasser.